menu
flaga PL flaga ENG

Warsztaty

ikona PDF harmonogram warsztatów w formacie PDF (2020-02-24)

1. Diagnozowanie potrzeb użytkownika

Anita Basińska
socjolog, badacz, wykładowca Uniwersytetu SWPS, Katedra Projektowania (School of Form)
Monika Rosińska
socjolog i badacz designu, kuratorka wystaw, wykładowca Uniwersytetu SWPS, Katedra Projektowania (School of Form)
Design partycypacyjny. Design zorientowany na człowieka. Design empatyczny. Design społeczny. Wszystkie te nurty w projektowaniu opierają się na założeniu, że dobry projekt odpowiada na potrzeby użytkowników, a także jest demokratyczny, czyli odpowiada na potrzeby różnych grup, nie tylko uprzywilejowanych. By poznać i zrozumieć potrzeby użytkownika, by poznać opinie użytkowników na temat pomysłów lub propozycji projektowych, by poznać ludzkie zachowania, przyzwyczajenia i rytuały, by poznać i zrozumieć relacje społeczne, by zrozumieć kontekst, w którym projektuje – projektant potrzebuje badań.
Podczas warsztatów poznamy wybrane metody diagnozowania potrzeb takie, jak: obserwację i spacer badawczy, wywiady, metody wizualne, partycypacyjne metody badawcze), nauczymy się definiować problemy badawcze/projektowe, budować narzędzia badawcze, a także wybrane metody stosować w praktyce.
Czas trwania: 120 minut
Liczba uczestników: 15 osób

2. Możliwości wykorzystania systemu activLife w praktyce terapii zajęciowej, aktywizacji i rehabilitacji

Michał Kraul
fizjoterapeuta, chiropraktyk, współpracownik firmy Alreh Medical
Celem warsztatu jest prezentacja możliwości szerokiego zastosowania sytemu activLife w nowoczesnej terapii zajęciowej i aktywizacji osób starszych. activLife składa się z platformy bezpieczeństwa oraz multimedialnego systemu terapeutycznego, dzięki którym ćwiczenia stają się bardzo interesujące i przede wszystkim bezpieczne.
Dzięki odpowiednio dobranym programom terapeutycznym możemy:
 • ćwiczyć balans i koordynację ruchową,
 • zwiększyć siłę mięśniową oraz zakres ruchomości kończyn górnych,
 • ćwiczyć wszystkie mięśnie zaangażowane w proces wstawania i siadania dzięki możliwości wykonywania przysiadów w bezpieczny sposób,
 • poprawić zakresy ruchomości wszystkich stawów,
 • usprawnić krążenie, poprawić wydolność tlenową,
 • poprzez regularną aktywizację fizyczną i poznawczą spowolnić postęp choroby Parkinsona i Alzheimera.
Treści programowe:
 • wpływ ćwiczeń fizycznych i aktywizacji na zespół słabości i sarkopenię u osób starszych,
 • kluczowe znaczenie aktywności fizycznej i profilaktyki w przypadku chorób kardiologicznych,
 • ogromne znaczenie treningów przeciwupadkowch u osób starszych, które zaczynając obawiać się upadku ograniczają swoją aktywność fizyczną,
 • wpływ bezpiecznego ćwiczenia przysiadów na możliwości jak najdłuższego pozostania niezależnym w kwestii funkcji toaletowych,
 • wpływ stymulacji kognitywnej oraz treningu fizycznego na postęp demencji i zaburzeń funkcji poznawczych.
Czas trwania: 90 min.
Liczba uczestników: 20 osób

3. Elementy integracji sensorycznej w terapii ręki

Sabina Siwiec
terapeutka zajęciowa, fizjoterapeutka, terapeutka ręki, doktorantka na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu
Celem warsztatu jest zaprezentowanie elementów integracji sensorycznej i ich wpływu na terapię ręki, jako metody zawierającej określone działania diagnostyczno-terapeutyczne, które za pomocą odpowiednio dobranych ćwiczeń i zabaw mają za zadanie:
 • rozwijać sprawność ruchową i zwiększać zakres ruchu kończyn górnych,
 • kształtować i doskonalić sprawność i precyzyjność manipulacyjną ręki,
 • rozwijać umiejętność oraz jakość chwytu, a także koordynację wzrokowo-ruchową i obustronną ręki,
 • doskonalić czynności samoobsługowe.
Treści programowe:
 • Rozwój chwytu a integracja sensoryczna.
 • Reprezentacja kończyny górnej w korze mózgu.
 • Sekwencyjny rozwój procesów integracji sensorycznej.
 • Wpływ napięcia mięśniowego na rozwój lub doskonalenie umiejętności motorycznych.
 • Ręka jako narzędzie manipulacji.
 • Somatognozja i jej wpływ na motorykę małą.
 • Masaż kończyny górnej z wykorzystaniem różnego rodzaju faktur.
 • Ćwiczenia praksji ręki.
 • Przygotowanie klienta/pacjenta do manipulacji.
Informacje dodatkowe: obowiązuje strój sportowy (dres, koszulka na ramiączkach, skarpetki, opaska na oczy lub szalik).
Czas trwania: 90 min.
Liczba uczestników: 20 osób

4. Terapia zajęciowa osoby z zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa – praca nad studium przypadku wraz z prezentacją dobrych praktyk w warunkach Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Mirosława Cylkowska-Nowak
arteterapeutka, logopedka, pedagog, wykładowca i nauczyciel terapeutów zajęciowych na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu
Magdalena Przybylska
terapeutka zajęciowa, fizjoterapeutka, muzyk
Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa jest postępującą chorobą reumatyczną, nasilającą niepełnosprawność osoby. Istnieją dane wskazujące na to, że dzięki systematycznej farmakoterapii, fizjoterapii, terapii zajęciowej możliwe jest łagodzenie objawów choroby oraz utrzymywanie dobrej jakości życia. Podczas warsztatu zademonstrowane zostanie wdrożony proces terapii zajęciowej (uwzględniający interwencję zajęciową oraz interwencję w środowisko życia klienta) oraz jego rezultaty. Proces i działania terapeutyczne oparte zostały na studium przypadku klienta chorującego na zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa. Praca terapeuty zajęciowego koncentruje się na strategiach: edukacyjnej, usprawniającej, asystującej, korygującej warunki środowiskowe.
Czas trwania: 90 min.
Liczba uczestników: 20 osób

5. Stymulacja mowy w terapii zajęciowej

Monika Kuźniarek
logopeda, pedagog specjalny
W czasie warsztatu uczestnik będzie mógł zapoznać się z możliwościami stymulacji mowy podczas prowadzenia działań w zakresie terapii zajęciowej. Celem jest rozwinięcie umiejętności wsparcia rozwoju mowy biernej i czynnej oraz funkcji poznawczych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania.
 • Zależność między ruchem, rozwojem poznawczym a mową.
 • Budowanie polisensorycznych doświadczeń a wsparcie mowy.
 • Stymulacja mowy poprzez wykorzystanie różnych sfer funkcjonowania.
  (zabawy paluszkowe, zabawy sensoryczne z elementami metody Werbo-Tonalnej, dźwiękonaśladowczy tor przeszkód).
Zalecany wygodny strój.
Czas trwania: 90 min
Liczba uczestników: 20

6. Wzmacnianie dialogu międzypokoleniowego w terapii przez pisanie – aspekt dostępu do przeżyć pokolenia

Anna Lewczuk
arteterapeutka, pedagog, filolog, wykładowca na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu
Pozytywne relacje międzyludzkie stanowią nie tylko fundament każdego społeczeństwa, ale są także odzwierciedleniem dokonujących się zmian społecznych. Niełatwy dialog międzypokoleniowy zmusza do poszukiwania sposobów komunikacji między przedstawicielami kolejnych pokoleń.
Pisanie, rozumiane jako podstawowa, ludzka sprawność, może mieć również głębsze znaczenie rozwojowe i terapeutyczne. To nie tylko forma radzenia sobie z emocjami, stresem, czy wgląd w siebie, to również doskonały sposób na dotarcie do przeżyć i głos danego pokolenia. To również możliwość budowania wzajemnych, głębszych relacji między przedstawicielami różnych generacji.
Podczas warsztatu zaprezentowane zostaną wybrane techniki twórczego pisania i pisania terapeutycznego, jako ciekawej formy wzmacniania dialogu międzypokoleniowego.
Czas trwania: 120 min.
Liczba uczestników: 12 osób

7. Musicon jako narzędzie pracy terapeuty

Natalia Komar-Piątyszek
arteterapeutka, muzykoterapeutka, współpracująca z firmą M Sp. z. o. o. produkującą Musicony
Musicon to urządzenie, które można stosować w terapii dzieci, młodzieży, osób dorosłych i osób starszych. Jego działanie wspiera rozwój psychiczny i fizyczno-manualny. Może być z powodzeniem stosowany przez terapeutów zajęciowych, muzykoterapeutów, czy pedagogów jako narzędzie do pracy zarówno terapeutycznej, jak i edukacyjnej. Podczas warsztatu uczestnicy poznają samo urządzenie, jak również możliwości jego zastosowania w pracy indywidualnej i grupowej w różnych grupach wiekowych.
Podczas warsztatu zostaną pokazane przykłady ćwiczeń z użyciem Musiconu dla osób z niepełnosprawnością ruchową, intelektualną, wzrokową, słuchową, a także osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
Czas trwania: 90 min.
Liczba uczestników: 15 osób

8. Muzyka dostępna

Dominika Dopierała
muzyk, muzykoterapeutka, wolontariuszka, prezes Fundacji Nordoff Robbins Polska
Jako przystępny środek wyrazu i aktywność grupowa, muzyka wspiera osobisty i społeczny rozwój tworzących ją osób. Warsztaty będą zachętą do wykorzystania muzyki i jej elementów jako formy komunikacji i czynności dnia codziennego. Szeroki wybór instrumentów, stylów muzycznych i utworów pozwoli uczestnikom spotkania włączyć się do gry w sposób, który im odpowiada. Doświadczenie w grze lub śpiewie nie jest warunkiem uczestnictwa w warsztacie. Głównym zagadnieniem spotkania będzie wykonywanie i wspólne tworzenie aktywności muzycznych. Grający skupią się na rozwijaniu swobody wykorzystania muzykalności głosu, gestów i ruchów ciała. Możliwe cele zastosowania muzyki omówione zostaną w odniesieniu do osobistych doświadczeń uczestników spotkania.
Czas trwania: 105 min.
Liczba uczestników: 15 osób

9. Ruch w muzyce, muzyka w ruchu

Michalina Radzińska
muzyk, arteterapeuta
Muzyka towarzyszy człowiekowi od zarania dziejów m.in. jako czynnik rytmizujący wykonywanie różnych czynności. Organizm mimowolnie reaguje na odbierane dźwięki szeregiem odruchów. Głównym zagadnieniem warsztatów będzie próba wpływania muzyką na samopoczucie, wykonywane czynności oraz tempo oddechu, szczególnie w kontekście osób w starszym wieku.
Warsztaty są inspirowane Mobilną Rekreacją Muzyczną dr. M. Kieryła, wzbogacone elementami zaczerpniętymi z metod Feldenkraisa i Alexandra.
Czas trwania: 90 min.
Liczba uczestników: 15 osób

10. Udźwiękawianie filmów animowanych w czasie rzeczywistym jako metoda inkluzywnej pracy z grupami

Natalia Komar-Piątyszek
filozofka, arteterapeutka, animatorka społeczności lokalnych
Choć filmy animowane często kojarzone są ze światem dziecięcych przeżyć i emocji, to doskonale sprawdzają się także w pracy terapeutycznej z osobami starszymi, dorosłymi z niepełnosprawnościami, czy grupami wielopokoleniowymi.
Praca z grupą udźwiękawiającą animacje, to praca przy wykorzystaniu terapeutycznych funkcji zarówno obrazu filmowego, jak i muzyki. Pozwala odreagować i uwolnić emocje, pobudza ekspresję i spontaniczność, wzmacnia poczucie własnej wartości i pozwala na rozwój kompetencji społecznych, takich jak współdziałanie i współodpowiedzialność. Podczas warsztatu uczestnicy obejrzą i udźwiękowią kilka animacji krótkometrażowych oraz poznają metody doboru materiału filmowego do charakterystyki grupy.
Czas trwania: 150 min.
Liczba uczestników: 12 osób

11. Arteterapia oparta na uważności

Robert Bartel
artysta pracujący w wielu mediach, arteterapeuta, dr hab. prof. Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu
Warsztat składa się z trzech części:
 • „Paleta uważności”. Wstęp do warsztatu. „Przekształcenie lęku". Skupienie się na wrażeniach z czubka własnego nosa, gardła, krtani, tchawicy, oskrzeli, płuc i przepony (medytacja oddechu). Świadome oddychanie i eksploracja mediów. Uważne, swobodne zapoznanie z mediami plastycznymi, sprawdzanie wszystkich narzędzi i zauważenie różnic oraz uświadomienie sobie uczuć i skojarzeń jakie wywołują: dotyk wzrokiem, dotyk ołówkiem, pastelą, pędzlem, węglem, kredką (po 3 min. na każde). Zmiana mediów zgodnie z czasem podawanym przez prowadzącego, a między zmianami 1 min. medytacja oddechowa. Nieoceniające dzielenie się wrażeniami w grupie. Czas trwania: ok. 50 min.
 • Medytacja ze skanowaniem ciała – ok. 15 min. Omówienie i dzielenie się wrażeniami – 15 min.
 • „Przekształcenie lęku”. Skontaktowanie się z wybranym lękiem i uważna obserwacja miejsc(a) w ciele, w którym go odczuwam. „Wyjęcie” z ciała i dalsze przyglądanie się jemu w wyobraźni. Po otwarciu oczu stworzenie jego wiernego portretu niedominującą ręką. Potem wymyślenie i stworzenie (dominującą ręką) sposobów oswojenia lub przekształcenia tej samej kartki w wartość pozytywną. Powinno to być w miarę konkretne. Omawianie pracy Na koniec zasocjowanie się z obrazem i próba jego odczucia we własnym ciele. Czas trwania: ok. 90 min.
Czas trwania: 150 min.
Liczba uczestników: 16 osób

12. Is today public space senior-friendly? Let´s have a look at Hamburg examples! (EN)

Elina Priedulena
Hanse Parliament
Beata Fabisiak
Poznan University of Life Sciences
During the workshop we will have an insight into the examples of good practices to promote accessibility of public spaces from Germany respectively Hamburg. Inspirational case studies will be shown, being the basis for further works. Participants will work in groups building better understanding of accessibility issues in the scope of public areas and evaluating given spaces based on their professional background. International and interprofessional discussion and cooperation will allow for more openness, mutual learning and exchange of good practices. The results of the workshop will help in the selection of case studies that will be the basis for the inspirational stories to support public institutions in providing more senior-friendly public spaces.
Czas trwania: 60 min.
Liczba uczestników: 20 osób

13. How the BaltSe@nioR Virtual Library can help you in providing better services and products for seniors? (EN)

Joan Knudsen (Denmark)
head of Innovation, design and entrepreneurship at Development Centre UMT (secretariat of Lifestyle & Design Cluster)
Joan holds a Master in Architecture, furniture Design and has extensive experience in design processes, facilitating knowledge transfer and in depth knowledge about designing for all. Joan has been overall responsible for the design and development of Virtual Library.
Outcome of the workshop:
1.) You will get introduced to:
The first website based on expert knowledge dedicated to the subject of designing for the elderly. The Virtual Library publishes the results of research carried out as part of BaltSe@nioR and BaltSe@nioR 2.0 projects, as well as a comprehensive bibliography of experts dealing with the issues related to the needs of the elderly, the purchasing power of seniors, housing conditions of the elderly, the design process, universal design, robotics, biomechanics, etc. All materials uploaded in the Virtual Library are available to its users free of charge.
2.) You will create your own profile on the platform and try out some of the functionalities on the website via hands- on exercises, so you feel comfortable using the platform ongoing
Furniture manufacturers, designers, researchers, practitioners and entrepreneurs can create their profile in the Virtual Library free of charge. The functionalities include the option to link to a catalog of products, portfolio, photos of the interiors designed or/and equipped with your furniture, promotional movies, scientific articles etc. as well as providing a link to your website.
The knowledge that is available in the Virtual Library is divided into the following thematic blocks:
Demographic data, Seniors as consumers: purchasing power, shopping behavior, the process of new product development, aging of the human body, characteristics of seniors' households, design methods, marketing, smart furniture……this list is constantly expanded.
Join our workshop to find out how to use the Virtual Library in a most efficient way and become the part of our network.
Czas trwania: 60 min.
Liczba uczestników: 20 osób

Attention: Bring your tablet or laptop to be able to participate fully and perform exercises together with the tutor.

14. Designing senior-friendly environment using virtual reality (EN)

Beata Fabisiak (Poland), Anja Poberznik (Finland), Jörg Güttler (Germany), Riikka Tupala (Finland - online)
The goal of this workshop is to ideate different environments or situations that may present challenges for an elderly person’s functioning when using public spaces. Working in groups, you will point out these difficulties by ideation of tasks that are characteristic for various types of public spaces (e.g. library, waiting rooms, cafe, theater, park). Your ideas and concepts will be in future used to create environments for virtual reality game-like simulation.
The workshop will start with an introduction lecture on accessibility of public spaces and sense-friendliness, as well as an introduction to virtual reality. You will have a possibility to test VR glasses in order to get an understanding of virtual reality. No previous knowledge is required. Different professional backgrounds are very welcome.
Czas trwania: 120 min.
Liczba uczestników: 20 osób

15. Techniki wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości w motywacji do aktywności ruchowej osób niepełnosprawnych (PL)

Radosław Nagay
projektant, inżynier, właściciel firmy Panopticum / VRR Technologie Immersyjne,
kierownik Zakładu Komunikacji Wizualnej i Gier Komputerowych na Akademii Sztuki w Szczecinie
Badania wielu ośrodków naukowych na świecie, podobnie jak nasze własne obserwacje i doświadczenia pokazują, że technologie immersyjne bardzo silnie oddziaływują na człowieka. Zanurzenie w wirtualnej lub rozszerzonej rzeczywistości pozwala skutecznie motywować użytkownika do ruchu – może to być chęć uniknięcia zderzenia z przeszkodą (przysiad) lub unik w walce bokserskiej (skłon), wirtualna wspinaczka (ćwiczenie górnych partii ciała), albo skarb za 300 punktów umieszczony gdzieś wysoko (pionizacja). Podczas tych warsztatów zapoznamy uczestników z dostępnymi technologiami immersyjnymi, naszymi autorskimi aplikacjami oraz oprogramowaniem bezpłatnym i komercyjnym. Uczestnicy będą mieli okazję sprawdzić skuteczność wirtualnych technik motywacji, a także wspólnie z projektantem przygotować prototyp aplikacji wspomagającej wybrane przez siebie ćwiczenia.
Czas trwania: 180 min. (z 1 przerwą w trakcie)
Liczba uczestników: 10 osób

16. Inspirujące rozwiązania „by Hettich- Nazywamy to Fascin[action]” (PL)

Wojciech Zarzycki
Technikal Manager Hettich Polska, ekspert ds. okuć meblowych, esteta, filantrop, znawca sztuki i z zamiłowania Stolarz
Paweł Borkowski
Doradca Techniczny, ekspert ds. okuć i techniki meblowej, Stolarz, Projektant mebli.
Inspiracja polega na obserwacji i gromadzeniu wrażeń oraz przekształcaniu ich w pionierskie, nowe wizje. Zaś ten kto chce fascynować innych, musi dokonać czegoś wyjątkowego. Za pomocą swoich produktów, swojego serwisu, czy rozwiązań, które zachwycają.
Rozwiązania firmy Hettich zachwycają użytkowników mebli w trzech wymiarach:
Wyraź swój styl - dzięki designowi, który powoduje szybsze bicie serca
Zyskaj więcej przestrzeni - dzięki perfekcyjnie zagospodarowanej powierzchni, która otwiera przestrzeń w mieszkaniu
Delektuj się komfortem - dzięki komfortowym udogodnieniom, które rozpieszczają użytkownika
Podczas warsztatów poznamy wybrane grupy społeczne. Ich oczekiwania, nawyki, indywidualizm, co przekłada się na design i funkcjonalność w poszukiwaniu odpowiedniej formy czy też samych mebli. Zaprezentujemy najnowsze trendy w meblarstwie, pokażemy przykładowe, nietuzinkowe rozwiązania, zachwycającą technikę i przede wszystkim najnowsze pomysły jak zadowolić wszystkie potrzeby związane z meblem.
Czas trwania: 60 min.
Liczba uczestników: 40 osób

17. Warsztat terapeutyczno-coachingowy
GDY CZUJESZ, ŻE SZAMBO STAŁO SIĘ TWOIM NATURALNYM ŚRODOWISKIEM, czyli rzecz o wewnętrznym konflikcie pomiędzy poczuciem niespełnienia a lękiem przed życiową zmianą (PL)

Marta Holeksa
muzyk, pedagog, arteterapeuta, coach, terapeutka TSR, wykładowca AWFiS w Gdańsku, założycielka Specjalistycznego Centrum Terapeutyczno-Coachingowego „FORTIS” w Gdańsku
Celem warsztatu jest stworzenie przestrzeni na działania artecoachingowe służące m.in.: poznaniu własnych zasobów, mogących stanowić podstawę wprowadzania odważnych zmian w swoim życiu, i określeniu ich kierunku, przewartościowaniu własnego życia i ponownego odkrycia jego sensu, poczuciu wewnętrznej wolności w procesie samostanowienia i uwalniania się od transkulturowego lub transgeneracyjnego przymusu, wypracowaniu postawy wielowymiarowego i wieloaspektowego podejścia do rozwiązywania problemów życiowych.
Czas trwania: 120 min.
Liczba uczestników: 12 osób

18. Exploring the potential of OT Education, Research and Practice (EN)

Sigitas Mingaila
Board member of ENOTHE
Soemitro Poerbodipoero
President European Network of Occupational Therapy in Higher Education (ENOTHE)
During the workshop we will look at the development of occupational therapy in countries in the context of similar history, culture, educational and and economic potential. In the perspective of developing occupational therapy the obstacles encountered and success stories will be presented from different examples. Participants will work in groups to discuss the major challenges facing the development in their occupational therapy in their country. It discusses the occupational therapy in three areas: education, practice and research. Discussions will adress topics on: the opportunity to shape the identity of OT, to make its development sustainable and to ensure faster development. Best practices presented will provide a motivating basis and help participantsto avoid potential pitfalls and will be encouraged to discuss areas where the role of occupational therapist should be strengthened in education, practice or science and explore why occupational therapists should go beyond the boundaries of their own profession and of the healthcare system.
Czas trwania: 90 min.
Liczba uczestników: 40 osób
logo projekt
aktualizacja: 2020-03-02